NIVEDA.INFO
Преводи и легализация
Езикова школа
Консултации
Translation in over 40 languages, legalization of all types of documents, specialized training - language and qualification, extensive employment possibilities.

УСТЕН

1. Консекутивен
2. Синхронен

ПИСМЕН

1. Информация за нови продукти
2. Международни стандарти
3. Лични документи
4. Рекламна информация
5. Бизнес кореспонденция, договори, сертификати, документи
6. Документи за участие в конкурс
7. Художествени произведения
8. Субтитри
9. Научни статии
10. Нормативни документи
11.Други

1. Административни документи
2. Дипломи и академични справки
3. Документи от съд и прокуратура
4. Банкови документи
5. Медицински документи
6. Други


ОБЩИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ

ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


Предпочитана в школата система за изучаване на английски език е системата Streamline.

Приоритет при избора на система, обаче, е желанието на клиента, което не изключва, освен предлаганите в другите школи програми, и обучение по индивидуална програма.


Защо Streamline?

Streamline се състои от 4 нива:

 • Departure или 1-во ниво дава 1500 думи и две трети от граматиката, включително най-ползваните времена в английския език. Ако усвоите добре това ниво, вие ще можете да се справяте с вашата работа в чужбина – тези знания ще ви дадат възможност да се разбирате с колегите си и с работодателя. То дава основата в изучаването на езика и е предпоставка за натрупване на специалните знания, които лесно могат да се придобият в процеса на работа.
 • Connections или 2-ро ниво затвърждава вече наученото, дава нови 1500 думи и останалата една трета от граматиката. Преминавайки през това ниво, вие лесно можете да изкарате един курс за напреднали в Англия и успешно да кандидатствате в колеж или университет там.
 • Arrivals или 3-то ниво е курс за напреднали. Преминавайки това ниво, вие сте готови да се подготвяте за вземане на сертификат на CAE, IELTS или TOEFL.
 • Destinations или 4-то ниво – преминалите това ниво придобиват познания, които биха могли да се получат е езикова гимназия.

Други възможни системи са Headway, Matters или която и да е предпочитана от кандидата система.


Цената за първо ниво е 120 лв. и 100 лв. за останалите нива за 30 учебни часа, като един учебен час е 40 минути. По желание на курсиста, те могат да бъдат взети на десет урока по 3 учебни часа или на 15 урока по 2 учебни часа.


Обучение може да бъде индивидуално, групово, в офис или on-lineСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА

 • Английски за бармани и сервитьори
 • Английски за хотелски персонал
 • Английски за медицински кадри
 • Английски за обслужващ персонал на пасажерски кораби
 • Английски за моряци
 • Английски за офицерски състав
 • Бизнес английски
 • Английски в банковото дело
 • Бизнес кореспонденция на английски
 • Курс по технически английски

60 лв. за обучение в група
100 лв. за индивидуално обучение
10 лв. тест за ниво и програма за обучение

20 учебни часа по 45 минути. Необходимо условие за първите 5 позиции е да се владее 1-ниво, а за останалите 5 – 2-ро ниво.


ПОМОЩ В ПОДГОТОВКАТА ЗА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТИ


I. TOEFL - Test of English as a Foreign Language

 • Слушане
 • Граматика
 • Четене
 • Писане на есе
 • Тестове и оценки

20 лв. на урок от 2 учебни часа по 45 минути


II. PET, FCE, CAE

 • 10 урока по 2 учебни часа по 45 минути
 • 100 лв. в група
 • 150 лв. индивидуално
 • 10 лв. тест за ниво


КУРС ЗА ПРЕВОДАЧИ ПО ВСИЧКИ ЕЗИЦИБЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИSkype Me™!