NIVEDA.INFO
Преводи и легализация
Езикова школа
Консултации
Translation in over 40 languages, legalization of all types of documents, specialized training - language and qualification, extensive employment possibilities.

УСТЕН

1. Консекутивен
2. Синхронен

ПИСМЕН

1. Информация за нови продукти
2. Международни стандарти
3. Лични документи
4. Рекламна информация
5. Бизнес кореспонденция, договори, сертификати, документи
6. Документи за участие в конкурс
7. Художествени произведения
8. Субтитри
9. Научни статии
10. Нормативни документи
11.Други

1. Административни документи
2. Дипломи и академични справки
3. Документи от съд и прокуратура
4. Банкови документи
5. Медицински документи
6. Други

Untitled Page

Програма за начиенащи за изучаване на японски език


Учебници ““みんなの日本語I ”/(Minna no nihongo I); „Японска граматика функционален аспект
Час 1 Азбуки ひらがな(Hiragana) カタカナ(Katakana)
Час 2 Произношение; думи; думи от Урок1
Час 3 Урок1 граматика и допълнителни думи
Час 4 Упражнения; представяне на Kanji (漢字)
Час 5 Писане на Kanji (漢字); думи от Урок 2
Час 6 Урок 2 граматика; нелични местоимения
Час 7 Упражнения; Kanji (漢字)
Час 8 Род и число на имената; предикати; думи Урок 3
Час 9 Урок 3 граматика; допълнителни думи
Час 10 Упражнения ; Kanji (漢字)
Час 11 ますMasu ―форма на глагола; думи от Урок 4
Час 12 Урок 4 граматика; допълнителни думи
Час 13 Упражнения ; Kanji (漢字)
Час 14 Урок 5 думи и граматика
Час 15 Числата от 1 до 100; упражнения
Час 16 Упражнения; Kanji (漢字)
Час 17 Думи от Урок 6; дните на седмицата ;” い”( „и”)прилагателни
Час 18 Урок 6 граматика и допълнителни думи
Час 19 Упражнения ; Kanji (漢字)
Час 20 Думи от Урок7; な („на”) прилагателни
Час 21 Упражнения ; Kanji (漢字)
Час 22 Урок 7; допълнителни думи
Час 23 Упражнения; Kanji (漢字)
Час 24 Просто изречение; Думи Урок 8; сезони; месеци
Час 25 Урок 8 граматика; допълнителни думи
Час 26 Упражнения; Kanji (漢字)
Час 27 Урок 9 думи и граматика
Час 28 Упражнения; Kanji (漢字) ; допълнителни думи
Час 29 Урок 10 думи и граматика
Час 30 Упражнения; Kanji (漢字)
Час 31 Урок 11 думи и граматика
Час 32 Упражнения; Kanji (漢字) ; допълнителни думи
Час 33 Урок 12 думи и граматика
Час 34 Упражнения; Kanji (漢字)
Час 35 Урок 13 думи и граматика
Час 35 Упражнения; Kanji (漢字)
 

Завършилите това ниво ще могат: да разбират познати думи и често употребявани изрази, когато се говори бавно и отчетливо, да четат прости изречения, да общуват по прост начин, да задават и да отговарят на прости въпроси, да описват мястото, където живеят и хората, които познават, да напишат кратък текст върху пощенска картичка.


Цената за едно ниво е 360 лв. за 36 учебни часа, като един учебен час е 40 минути. По желание на курсиста, те могат да бъдат взети на 12 урока по 3 учебни часа или на 18 урока по 2 учебни часа.


Обучението се води индивидуално от квалифициран преподавател.


контакти


Skype Me™!