NIVEDA.INFO
Преводи и легализация
Езикова школа
Консултации
Translation in over 40 languages, legalization of all types of documents, specialized training - language and qualification, extensive employment possibilities.

УСТЕН

1. Консекутивен
2. Синхронен

ПИСМЕН

1. Информация за нови продукти
2. Международни стандарти
3. Лични документи
4. Рекламна информация
5. Бизнес кореспонденция, договори, сертификати, документи
6. Документи за участие в конкурс
7. Художествени произведения
8. Субтитри
9. Научни статии
10. Нормативни документи
11.Други

1. Административни документи
2. Дипломи и академични справки
3. Документи от съд и прокуратура
4. Банкови документи
5. Медицински документи
6. Други

Холандски


УРОК ТЕКСТ РЕЧНИК ГРАМАТИКА
Урок 1 Как се казваш? Семейно положение - сегашно време на глаголите - спрежение - членуване - предлози
Урок 2 Представяне Местоживеене и произход Числата от 1-100 - словоред на въпросителни изречения
Урок 3 Учебникът Съдържанието на учебника - наречия - отрицателни частици
Урок 4 Кога започва урокът? Дните от седмицата Часовете на деня По кое време на деня - единствено и множествено число - притежателни местоимения
Урок 5 Колко е часът? Хранене (закуска, обяд, вечеря) - минало време - спрежение -спомагателни глаголи "имам" и "съм" - неправилни глаголи
Урок 6 Кой месец сме? Месеци и сезони Времето - глаголи в близко и далечно минало
Урок 7 Семейството Членовете на семейството - умалително име - мъжки, женски и среден род - показателни местоимения
Урок 8 Холандия е малка География и население - сравнителна и превъзходна степен
Урок 9 В полицията Оплаквания в полицията - азбуката
Урок 10 На лекар Час при лекаря -
Урок 11 Ново жилище Частите на къщата - предлози за посоки - бъдеще време спрежение
Урок 12 В пощата Пощенски услуги - правило за 2 глагола в едно изречение - съкращения
Урок 13 В магазина Пазаруване в магазин Пазаруване в хлебарница Мерни единици -
Урок 14 На пазар Плодове и зеленчуци, риби, подправки - въпросителни местоимения - съюзи
Урок 15 Общественият транспорт Разписанието на градския транспорт - числителни редни имена
Урок 16 На среща Дрехи и цветове Хобита - неправилни глаголи
Урок 17 Бърза помощ В болницата - разкъсани глаголи
Урок 18 Честит празник! Празници - относителни местоимения
Урок 19 На училище в Холандия Образователната система - прилагателни имена - съкращения
Урок 20 Политика Политическа система, права и задължения, партии - възвратни глаголи

Хорариум 30 часа; Цена 300лв.


контакти


Skype Me™!