NIVEDA.INFO
Преводи и легализация
Езикова школа
Консултации
Translation in over 40 languages, legalization of all types of documents, specialized training - language and qualification, extensive employment possibilities.

УСТЕН

1. Консекутивен
2. Синхронен

ПИСМЕН

1. Информация за нови продукти
2. Международни стандарти
3. Лични документи
4. Рекламна информация
5. Бизнес кореспонденция, договори, сертификати, документи
6. Документи за участие в конкурс
7. Художествени произведения
8. Субтитри
9. Научни статии
10. Нормативни документи
11.Други

1. Административни документи
2. Дипломи и академични справки
3. Документи от съд и прокуратура
4. Банкови документи
5. Медицински документи
6. Други

Курс за преводачи


Програма на курса за преводачи


 1. Лекция 1. Теория на превода

 2. Лекция 2. Международни норми

 3. Лекция 3. Национални норми и международни спогодби

 4. Лекция 4. Устен и писмен превод

 5. Лекция 5. Ползване на речник. Реалии - Непреводимото в превода. Преводачът - посредник и творец

Семинарни упражнения


 1. Превод на документи

 2. Превод на икономически текст

 3. Превод на технически текст

 4. Превод на медицински текст

 5. Превод на художествена литература

ИЗИСКВАНИЯ


КЪМ ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПОСЕЩАВАТ КУРСА ПО ПРЕВОД


Хората, които искат да посещават курса по превод трябва да отговарят на поне едно от следните условия:

 • да са завършили езикова гимназия или да имат диплома, която се приравнява към тази на езикова гимназия;

 • да са завършили филология или лингвистика;


Други молби няма да се разглеждат, освен ако няма доказателство за висока езикова компетентност.

ОЦЕНЯВАНЕ


Участниците в курса ще получат отделна оценка за всеки тип превод: превод на документи (актове за раждане, дипломи, нотариални актове), превод на икономически текст, превод на технически текст, превод на медицински текст, превод на художествена литература.


Показалите високи резултати може да получат покана от ЕТ НИВЕДА® за съвместна работа.

ЦЕНА


Цената на курса по превод е 250  лв. за общо 10 учебни часа и издаване на сертификат

или  80 лв.  само за теоретичната част.