NIVEDA.INFO
Преводи и легализация
Езикова школа
Консултации
Translation in over 40 languages, legalization of all types of documents, specialized training - language and qualification, extensive employment possibilities.

УСТЕН

1. Консекутивен
2. Синхронен

ПИСМЕН

1. Информация за нови продукти
2. Международни стандарти
3. Лични документи
4. Рекламна информация
5. Бизнес кореспонденция, договори, сертификати, документи
6. Документи за участие в конкурс
7. Художествени произведения
8. Субтитри
9. Научни статии
10. Нормативни документи
11.Други

1. Административни документи
2. Дипломи и академични справки
3. Документи от съд и прокуратура
4. Банкови документи
5. Медицински документи
6. Други

 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ


ВИД ДОКУМЕНТ
 
БЪРЗА ПОРЪЧКА
Цена / срок за изпълнение
 
НОРМАЛНА ПОРЪЧКА
Цена / срок за изпълнение
Административни актове:
Свидетелство за раждане
Свидетелства за брак
Удостоверения за семейно положение
Други
100.00 лв. / 4 работни дни 70.00 лв. / 7 работни дни
Дипломи
Приложения към дипломи
Академични справки
Уверения
100.00 лв. / 10 работни дни 80.00 лв. / 14 работни дни
Декларации
Свидетелства за съдимост Пълномощни
Други
100.00 лв. / 6 работни дни 70.00 лв. / 8 работни дни
Банкови извлечения
Банкови справки
100.00 лв. / 5 работни дни 80.00 лв. / 8 работни дни
Медицински удостоверения
Епикризи
105.00 лв. / 5 работни дни 85.00 лв. / 8 работни дни

Eкспресната поръчка за заверка на подписа на преводача- 120 лв. / 3 работни  дни /
Експресна поръчка за заверка на подпис на преводача и апостил- 160 лв / 3 работни дни/