NIVEDA.INFO
Преводи и легализация
Езикова школа
Консултации
Translation in over 40 languages, legalization of all types of documents, specialized training - language and qualification, extensive employment possibilities.

УСТЕН

1. Консекутивен
2. Синхронен

ПИСМЕН

1. Информация за нови продукти
2. Международни стандарти
3. Лични документи
4. Рекламна информация
5. Бизнес кореспонденция, договори, сертификати, документи
6. Документи за участие в конкурс
7. Художествени произведения
8. Субтитри
9. Научни статии
10. Нормативни документи
11.Други

1. Административни документи
2. Дипломи и академични справки
3. Документи от съд и прокуратура
4. Банкови документи
5. Медицински документи
6. Други

ЕТ “Ниведа 2001 – Веселина Христова” извършва обучение срещу ваучери и е в списъка на одобрените доставчици на услуги, предоставящи обучение по ключови компетентности съгласно чл. 7, ал. 4 на ПМС 251/21.10.2009 г. на заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. За включване в такива обучения е необходимо подаване на Заявление от заето лице + Декларация от неговия работодател в Бюро по труда!

ЕТ “Ниведа 2001 – Веселина Христова” предлага обучение по ключова компетентност “Общуване на чужди езици” – английски и немски език, технически английски и бизнес кореспонденция. Всички обучения се спонсорират от съответното Бюро по труда при одобрение на кандидата!

Заявления и декларации за кандидатстване по тази програма може да изтеглите тук:

Програми по КК 2, за които ЕТ “Ниведа 2001 – В. Христова” е сключила споразумение с Агенция по заетостта: